Legislativa


 

Zákon č. 119/2002 Sb. - hovoří o zbraních kategorie D takto:

 

"Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům."

 

"Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup."

 

"Zbraně kategorie mimo jiné jsou plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J."

 

"Zbraněmi kategorie A jsou mimo jiné doplňky zbraní jako tlumiče hluku výstřelu nebo laserové zaměřovače."

 


 

Střelba mimo střelnici:

 

Podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, je střelba z plynových zbraní, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že z uvedených zbraní lze střílet za podmínek uvedených v § 15 odst. 3 zákona o zbraních i mimo střelnici. Z plynových zbraní, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintballových zbraní, lze v rámci oprávnění držitele zbrojního průkazu střílet pouze na střelnicích, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

 


 

Tlumič hluku výstřelu:

 

Na výklad české legislativy, při pořízení tlumiče hluku výstřelu pro větrovku, jsem se zeptal přímo na ministerstvu vnitra. Odpověď byla následující: 

 

„Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v ustanovení § 4  písm. c) tlumiče hluku výstřelu mezi zakázané doplňky zbraní. - tj. do zbraní kategorie A. Podle §  9 odst. 1 je zbraň kategorie A zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit. Zákon o zbraních neumožňuje jiný než shora uvedený postup, jelikož jde o samostatný  a zakázaný doplněk zbraně. Druh  zbraně, k níž hodláte tlumič použít,  není v daném případě podstatný.“

 


 

Zákon č. 119/2002 Sb. v plném znění je ke stažení zde: (PDF, 900kB)