Větrovka CZ 200S


 

 

Mou větrovku 200S jsem zakoupil v ráži 5,5mm. S touto ráží však nelze střílet na větší vzdálenost než je 30m, poté již střela začíná znatelně klesat. Pro drobný lov je to ideální vzdálenost, ale já se rozhodl střílet na terče. Větrovka vyniká velikou přesností. Dříve jsem vlastnil různé vzduchovky poháněné pružinou a přesnost je takřka nesrovnatelná. Rozhodl jsem se využít stavebnicové koncepce větrovky a přemontovat ji na ráži 4,5mm. Zakoupil jsem hlaveň, nabíječ a vedení střely ráže 4,5mm a svou větrovku jsem přemontoval. Práce na cca 20minut. Žádný větší problém až na tekutou závlačku nabíječe a jeho gumové těsnění. Pokud by jste volili stejný postup jako já, doporučuji si ověřit dostupnost sólo hlavně u ČZUB. Mám informace, že ta moje hlaveň byla asi první a zároveň poslední, co zbrojovka prodala sólo.

 

Vylepšení: Postupem času jsem větrovku 200S vylepšoval. Začal jsem laděním výkonu a spouště, dále následovalo osazení pušky tuningovými díly (spoušť, klička) a začal jsem laborovat s nabíjecím zařízením. Jako nejlepší nabíjecí zařízení se mi ukázal výrobek firmy Air Arms, který pro větrovku 200S vyrábí 10-ti ranový přebíječ s opakovací funkcí - tedy pro přebití stačí natáhnout závěr (nabíječ) do zadní polohy a zasunout jej zpět - stejně jako u pušky - opakovačky. Kotoučky pro deset diabolek jsou vyjímatelné. Toto nabíjecí zařízení je sice dražší, ale zvedne komfort střelby o hodně nahoru.

 

Dále jsem zjistil, že pažba je pro mou postavu příliš krátká. Zakoupil jsem tedy stavitelnou botku z verze 200T a nechal ji puškařem namontovat na svou 200S - rozchod šroubů je odlišný, což byl trochu problém - nikoli však pro puškaře.

 

Zbraň jsem měl osazenu dlouho optikou Nikko Stirling 4-12x50 Tactical - která vyhovovala perfektně, ale později jsem přecijen neodolal a v zahraničí zakoupil ještě lepší puškohled - Falcon Merlin 4-14x42 s výborným křížem MP20.

 

Přestal mi stačit původní objem tlakového zásobníku a tak jsem po notném snažení-se získal delší tlakový zásobník - objem 160ml (oproti původním 122ml).

 

Toto ladění mi zabralo několik let stálo mnoho času i financí. Ve finále pušce chyběla už jen jednodílná pažba - jinak byla má CZ 200S dotažena k dokonalosti na maximum - jak jen to koncepce české větrovky dovoluje.

 

 

Plnění


 

Plnění je u větrovky trochu problém. K dostání je velmi drahá pumpa. Její použití je sice flexibilní, ale celkem fyzicky náročné (asi 150 zdvihů k nafouknutí kontejneru se stlačeným vzduchem na 190 bar).

 

Tlaková nádoba větrovky má doporučené plnění na 190 bar, ale větrovka střílí nejkonzistentněji mezi 170 - 100 bar (zhruba 30-40 ran). Větší či menší tlak znamená menší energii střely. Tlak nad 170 bar je tak velký, že se ventil zásobníku při výstřelu otevře málo, tlak pod 100 bar je už zase moc malý na plnohodnotný výstřel. Plnit je nutné suchým filtrovaným vzduchem a proto se pumpa dodává se vzduchovým filtrem (dražší varianta). Lepším způsobem je plnit přepouštěním z tlakové láhve. Já jsem koupil starou potápěčskou láhev o objemu 10 l, která byla cenově přijatelná a po naplnění (na cca 200bar) vydrží alespoň půl roku. Ve skoro každých potápěčských potřebách Vám bombu naplní suchým filtrovaným vzduchem za cca 100 Kč. Jen pozor aby láhev měla platnou tlakovou zkoušku!

 

Ladění spouště


 

Pro ladění-chtivé střelce jsem zde připravil popis spouště a jejího ladění. Spoušť u CZ 200 umožňuje nastavení dvou odporů (první pro namáčknutí, druhý pro spuštění). Je toho dosaženo pomocí dvou šroubků (na obrázkách označení C a D. Tyto šroubky se opírají o plátek, který uvolní bicí mechanismus. Šroubek C zajistí menší odpor pro namáčknutí, šroubek D potom druhý větší odpor pro spuštění.

 

Můj tip: pokud necháte šroubek D více vyšroubovaný a naopak šroubek C zašroubejete dovnitř tak, aby s jeho pomocí došlo ke spuštění - budete mít jednofázovou spoušť s velmi malým odporem - taková mi pro přesnou terčovou střelbu vyhovuje nejvíce.

 

Dále je zde šroubek B pro nastavení výchozí pozice spouště a šroubek E pro nastavení spoštěcího odporu. Vše je velmi přehledně a pochopitelně zobrazeno na nákresu níže. Jazýček spouště (v originále černý plastový) je uchycen na malé rybině, takže je možno nastavit i jeho polohu.

 

 

 

 

Ladění výkonu


Výkon: je u větrovky udáván energií střely (J) nebo její rychlostí (m/s). Zákonem povolená úsťová energie střely je 16J. Vzorec pro výpočet energie je E=1/2mv2 - tedy při hmotnosti diabolky m=0,55g a rychlosti střely v=240m/s je energie střely E=15,84J. Z tohoto výpočtu je hned jasné, že rychlost střely u legální vzduchovky u nás bude maximálně cca 240m/s. Vzduchovka s větší úsťovou rychlostí střely (potažmo úsťovou energií střely) by již byla dle zákona o zbraních zbraní kategorie C a k jejímu držení by bylo nutné mít zbrojní průkaz a zbraň registrovanou na PČR (průkaz zbraně). Pokud tedy prodejce v ČR uvádí, že úsťová rychlost střely u vzduchovky je přes 240m/s, dopouští se tak buďto klamání spotřebitele, nebo pokud nelže tak nedovoleného ozbrojování. Nedovoleného ozbrojování se dopouští také ten, kdo výkon vzduchovky úmyslně zvedne nad hranici 16J.

 

Proč ladit výkon? S vyšší energií střely dostává střela lepší balistické vlastnosti. Pokud jde o střelbu terčovou na 10m, není třeba většího výkonu než používaných 7J, ale pokud budete chtít střílet na větší vzdálenosti (50m), tak je potřeba energie co největší. Pro střelbu na 50m legislativou povolených 16J bohatě dostačuje.

 

Nastavení: je u větrovek řady 200 realizováno pomocí dvou mechanizmů. Bící pružina, která otvírá svým úderem ventil na tlakovém zásobníku, může být utažena nebo povolena - tím se dosáhne zvětšení nebo zmenšení přísunu vzduchu pod tlakem do hlavně. (zvýšení energie) Dále je zde škrtící červík - z pravé strany mechanizmu, který reguluje průtok vzduchu a působí tak na konzistenci střelby.

 

Zezadu je šroub bicí pružiny, z pravé strany škrtící červík

 

Konzistence: znamená pro přesnou střelbu velmi mnoho. Konzistentní střelba je taková, kde je každá následující rána (výstřel) energeticky stejná jako ta předchozí. Jen s konzistentním nastavením může být puška přesná. Utažením bicí pružiny dosáhneme zvýšení energie střely, ale sníží se konzistence. Utažením škrtícího červíku zvyšujeme konzistenci střelby, ale snižujeme energii. Doladění těchto dvou mechanizmů na ideální parametry není jednoduchou záležitostí. Bez zkušeností a možnosti rychle a přesně měřit rychlost střely (chronometr) nemá smysl se do ladění výkonu pouštět. Velmi lehce se může stát, že pušku svým zásahem rozhodíte z ideálního nastavení a už nebudete schopni se dostat zpět. Obzvláště škrtící červík je velmi citlivý - 1/8 otáčky znamená rozdíl až 0,5J na ústí.

 

Nastavení z výroby: větrovky 200S a 200T jsou svým mechanizmem identické (u verze 200T je možno dosahovat stejného výkonu jako u verze 200S - jen pomocí nastavení). Verze T je dle materiálů CZUB nastavena na 7,5J a verze S na 16J. Měřením nových větrovek jsem ale zjistil, že 200S jsou nastavovány na energii nižší - pro dosažení většího počtu konzistentních ran a pro větší rezervu od zákonem stanoveného maxima. Má měření ukázala hodnotu úsťové energie střely u verze 200S 4,5mm na 13-15,5J. Při tomto nastavení máte jistotu, že Vaše puška určitě nevybočuje ze zákonných norem, a také máte k dispozici cca 40-50 konzistentních ran. Šroub bicí pružiny je zalitý do červené barvy, aby byla změna jeho nastavení viditelná.

 

Ladění: jak jsem již psal, je potřeba mít příslušné vybavení. Minimálně chronometr a počítač, kam budete zadávat výsledky.

 

Foto z ladění výkonu větrovky 200S

 

Je potřeba si proměřit celý průběh energie střely od první rány na 190bar až po poslední ránu někde na 100bar. Tyto hodnoty poté zadat do grafu a vyhodnotit vzniklou křivku. Na grafu vidíte červenou křivku, která ukazuje průběh rychlostí střel od naplnění zásobníku na 190bar až do cca 100bar. Konzistentní část je vyznačena červeným obdélníkem. Spotřeba plynu je cca 1bar na jednu ránu, takže v konzistentním rozmezí od 174bar do 124bar lze vystřelit cca 50ran. Zde je jasně vidět, že rychlost střely se v konzistentní části rovná cca 230m/s (14,5J). Pro doladění výkonu je nutné utáhnout bicí pružinu a trochu přiškrtit průtok plynu tak, aby se energie dostala těsně pod 16J a zlepšila se konzistence. Výsledek takového nastavení vidíte v grafu jako modrou křivku. Zde je energie střely cca 15,5J. Konzistence se zlepšila viditelně, tedy puška bude přesnější. Vzrostla ale spotřeba plynu, která je nyní cca 1,4bar na jednu ránu, tedy v konzistentním rozmezí mezi 178bar a 133bar lze vystřelit cca 33 konzistentních ran.

 

 

Nastavení z výroby Po ladění výkonu
Průměr 230,3m/s 14,5J Průměr 238,1m/s 15,5J
Minimum 227,1m/s 14,1J Minimum 236,5m/s 15,3J
Maximum 233,2m/s 14,9J Maximum 239,6m/s 15,7J
Rozdíl 6,1m/s 0,8J Rozdíl 3,0m/s 0,4J
Konzistentních ran

51

Konzistentních ran

33

 

Záverem: lze říci, že po takovémto ladění bude mít sice střelec k dispozici jen cca 33 konzistentních ran na jedno naplnění, ale tyto budou velmi přesné (přesnější než v původním nastavení, kde se hodnoty v konzistentní části lišily až o 6m/s) a bude možno díky větší energii střely střílet na větší vzdálenost. Dále toto poskytne přesnou informaci střelci, v jakém tlakovém rozmezí je jeho puška nejpřesnější. Tedy plnit na maximum (190bar) je nesmysl, protože až do cca 180bar se puška teprve dostává do konzistentní části - energie střely roste a tak není tolik přesná. Dále lze vyvozovat jasný závěr, že ladění výkonu nad 16J by bylo ve stávající situaci neefektivní, protože spotřeba plynu s energií rychle roste a při dosažení energie střely přes 16J by už střelci zbylo velmi málo konzistentních ran. K ladění výkonu přes 16J by bylo nutné mít silnější bicí pružinu (stávající pružina je při nastavení na 16J již téměř ve svém maximu) a větší tlakový zásobník (stávající má objem 122ml, což je velmi málo). K takovému ladění bude výhodnější použít ráži 5,5mm, která díky většímu objemu hlavně má menší spotřebu plynu na jednu ránu - tedy při nastavení na 16J dostaneme v 4,5mm ráži cca 30 ran a v 5,5mm ráži téměř 40 ran.